Peeking Evangelism

The Queen Of Schniepel.

Intressanta dagar

I veckan som var he vi en konferens i göteborg och det var den met intrssanta konferens jag varit på. Det var gästande talare där som gav oss en insyn i hur man tar hand om de äldre i andra länder jämfört med här i sverige. Det var intressant ut flera synvinklar: för det första eftersom att vi nu har ett så uppblandat och multikulturellt samhälle men det gav oss också en tankeställare på hur värdefull man anser att de äldre är. Att de förtjänar respekt. Tanke att arbeta vidare med.Visar vi det i äldrevärden här?